BADANIA

W naszych poradniach alergologicznych przeprowadzamy pełną, szybką i nowoczesną diagnostykę chorób alergicznych zarówno u dzieci jak i dorosłych:
Astma oskrzelowa
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Alergiczny nieżyt nosa
Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
Nadwrażliwość i alergia pokarmowa
Atopowe zapalenie skóry
Wyprysk kontaktowy skóry
Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych
Anafilaksja
Diagnostyka kaszlu
Prowadzimy swoistą immunoterapię alergenową (odczulanie).
Badania specjalistyczne wykonywane w naszej placówce:

Spirometria czyli badanie czynnościowe układu oddechowego stosowane w diagnostyce chorób obturacyjnych układu oddechowego. Umożliwia rozpoznanie m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Badanie spirometryczne wykonujemy certyfikowanym spirometrem firmy MES, Lungest Handy

Punktowe testy skórne (skin prick test) umożliwiające identyfikację alergenu wywołującego chorobę alergiczną IgE zależną.

Punktowe testy skórne z alergenami powietrznopochodnymi:

Punktowe testy skórne ze standaryzowanymi alergenami pokarmowymi.

Testy płatkowe umożliwiające rozpoznanie alergii kontaktowej

Oznaczenie sIgE czyli możliwość oznaczenia pojedynczych alergenów powietrznopochodnych i pokarmowym.

Oznaczenie sIgE w panelach 20 alergenów .

Oznaczenie sIgE alergenów osy i pszczoły.